icibot ile misafirlerinize kendilerini özel hissettirin!

Operasyonel başarınız için her departmanın misafirlerinize verdiği hizmeti değerlendirmeniz gerekmektedir. icibot otelin her departmanı ile son derece uyumlu ve senkronize çalışır. icibot misafirlerinizin departmanlarınıza taleplerini anlık ilettiği gibi, uzun vadeli olarak bu ilişki sürecini faydalı bir rapora dönüştürür.

Aynı zamanda misafir deneyimine ilişkin yapılan anketler, misafir mutluluk endeksi ölçümleri departmanlar bazında rapora dönüştürülerek departman yöneticilerine doğrudan iletilir.