Otellerin pazarlamada başarı için bir dizi öğeyi göz önünde tutması gereklidir. Bunlar geleneksel olarak ürün, fiyatlandırma, dağıtım ve tutundurmadır ancak otelcilikte pazarlamanın giderek daha karmaşık bir hal almasının sonucunda bunlara insan, süreç ve fiziksel kanıt da eklenmiştir. Bunlara kısaca yakından bakalım.

Ürün

Oteller satışlarını arttırmak için müşterilerini doğru hedeflemeli ve onlara sundukları hakkında uygun ve yeterli bilgilerle ulaşmalıdır. Sunulanlar müşterilerin gereksinimleri doğrultusunda olmalıdır.

Fiyatlandırma

Fiyat belirlemek analiz gerektirir. Özelikle deneyimsiz işletmelerin sık yaptığı bir hata satışları arttırmak için fiyatları olabildiğince düşürmektir. Doğru fiyat belirlemede her şeyden önce sunduklarınızın müşterileriniz için ifade ettiği değeri anlamanız gerekir.

Dağıtım

Sunduklarınızı nasıl dağıttığınız önemlidir. Sunduklarınızın gerçekleştiği coğrafik bölgeleri analiz etmelisiniz. Bu durum özellikle farklı coğrafyadan insanlara farklı coğrafyalardaki sunumlar yapılan otelcilik için geçerlidir.

Tutundurma

Sadece reklam yeterli değildir ve reklam faaliyetleri yanında ürünleri ve hizmetleri destekleyen etkinlikler veya promosyonlara da ihtiyacınız vardır. Ayrıca tutundurmanın giderek çevrimiçi, sosyal medya gibi kanallarda gerçekleştiğini unutmayın.

Süreç

Süreç müşterinin otelle olan ilk teması ile başlar ve konaklama sonrasına kadar devam eder. Sürecin tek bir aşamasındaki memnuniyetsizlik bile tüm pazarlama faaliyetlerinin çöpe gitmesine neden olabilir. Sürecin belirli aşamalarına değil tüm aşamalarına odaklanılmalıdır.

İnsan

Hizmet kendisini sunan insana sıkı sıkıya bağlıdır. Oteller manzaraları veya iyi yemekleri kadar personelleri ile de değerlendirilir. Personelin müşteri hizmetleri konusunda eğitimi günümüzde birçok kurumun en büyük önceliği olmuştur.

Fiziksel kanıt

Bir hizmet deneyimlenmeden önce satın alınmalıdır. Bu durumda tüketiciler açısından bir risk taşır. Düzenli çalışan bir işletmeyi kendi gözleriyle görmek misafir üzerinde onlarca reklamdan fazla etki yapar. İnsanların duyduklarından çok gördüklerine inandığını unutmayın.